Overheid in Noord-Brabant

Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 8 (72 resultaten)

Dhr. Flip Aertssen

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: november 2004Uit dienst sinds: maart 2015 (10 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Aanverwant:2010Dhr. Flip Aertssen, Raadslid, PvdA Bergen op Zoom, gemeente Bergen op Zoom

Dhr. Tiny Arts

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Rini Boertjes

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 4
Uit dienst sinds: maart 2015
Werkzaamheden bij de Overheid:
Rini Boertjes is fractievoorzitter fractie Bedrijven, Brabantse Delta.

Mevr. Wieke Bonthuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter Water Natuurlijk (2015-)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Kees Coppens

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: januari 2005Uit dienst sinds: april 2016 (11 jaar, 3 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2016
Kees Coppens heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Eigendommenbeheer en grondverwerving (ook voor keringen), Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Vergunningverlening, Keur (oppervlaktewateren en keringen) incl. ontheffingenbeleid m.b.t. Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en de Wet verontreiniging Oppervlaktewateren incl. vergunningverlening Wvo (incl. vergunningverlening eigen rwzi's) = Wabo.

Kees Coppens is de eerste locodijkgraaf.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode (...-2015)       
Bestuurslid Kees Coppens heeft als portefeuille: Verdrogingsbestrijding, GGOR, Eigendommenbeheer en grondverwerving, Beheer en onderhoud watersystemen, Keur oppervlaktewateren incl. ontheffingenbeleid m.b.t.  Keur oppervlaktewateren, Inrichting, beheer en onderhoud waterkeringen, Keur op de waterkeringen incl. ontheffingenbeleid m.b.t. Keur waterkeringen, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Grondwaterbeheer (uitvoering), Watertoets ruimtelijke plannen, Blauwe diensten, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheersregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Visstandbeheer en versterken vismigratie, Vaarwegenbeheer, Waterkwaliteitsaspecten landelijk gebied, Wet verontreiniging Oppervlaktewateren incl vergunningverlening Wvo (incl. vergunningverlening eigen rwzi’s) = Wabo en verantwoordelijk voor de Recreatie / recreatief medegebruik in het Waterschap Brabantse Delta.

Kees Coppens is loco-dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta.

Dhr. Wiebo de Boer

Functie: Ab-lidPolitiek: Ons Water/Waterbreed
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: januari 2004 (15 jaar, 24 dagen in dienst)

Dhr. Kees de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2018
DB-lid Kees de Jong heeft in zijn portefeuille: Verdrogingsbestrijding, Emissiebeheer, Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering), GGOR, Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren), Beheer en onderhoud waterkeringen, Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering, Baggeren, Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing), Muskusrattenbestrijding, Maaibeheer, Vaarwegenbeheer, Beregening en Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren.

Kees de Jong is de 5e loco-dijkgraaf.

Dhr. Kees de Jong

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2015Uit dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 1 maand in dienst geweest)

Mevr. Lisette de Jong-Stabel

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
Uit dienst sinds: maart 2015

Mevr. Wendy de Koning-Bogers

Functie: Ab-lidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 10 maanden in dienst)