Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Woudrichem (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 3 (22 resultaten)

Dhr. Renze Bergsma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2008 (10 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Renze Bergsma (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën en Grondexploitatie, Jeugd en Onderwijs (decentralisatie Jeugd), Inkoop en Nutsbedrijven, Economische Zaken, Sport en Volksgezondheid, Wegen en Groen, Water en Riolering, Verkeer en Vervoer. Renze Bergsma heeft de projecten: Centrumplan Giessen-Rijswijk en MFC Woudrichem.

Renze Bergsma is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Woudrichem.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Renze Bergsma (CDA) heeft in zijn portefeuille: financiën, P&O, volkshuisvesting, ruimtelijke ordeningen verantwoordelijk voor het woningtoezicht in de gemeente Woudrichem. Wethouder Renze Bergsma is de 1e loco-burgemeester van Woudrichem.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Renze Bergsma lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Woudrichem. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Renze Bergsma (CDA) 1462 voorkeurstemmen.

2003 - 2009
Renze Bergsma is CDA-Lid van de Provinciale Staten, Provincie Noord-Brabant.

Aanverwant:2009Dhr. Renze Bergsma, Statenlid, CDA Noord-Brabant, Provincie Noord-Brabantheden Dhr. Renze Bergsma, 0, CDA Noord-Brabant, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Mevr. Paula Jorritsma

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Progressief Altena
Lijsttrekker Progressief Altena (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Cultuur, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paula Jorritsma (Progressief Altena) heeft in haar portefeuille: Kunst en Cultuur, Archeologie en Monumenten, Werk en Inkomen (decentralisatie Participatiewet), Zorg (decentralisatie AWBZ/WMO), Sociale zaken en Welzijn, Ouderen, Jacht, Visserij en Dierenwelzijn, Voorlichting en Communicatie. Paula Jorritsma trekt het project 'Brede school Giessen-Rijswijk'.

Paula Jorritsma is de derde locoburgemeester bij de gemeente Woudrichem.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Paula Jorritsma (Progressief Altena) 587 voorkeurstemmen.

Dhr. Izak Koedoot

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Izak Koedoot (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht, Landschapsontwikkeling, Beheer gemeentelijke gebouwen, Milieu en Afval, Duurzaamheid en Biodiversiteit, ICT en Informatieveiligheid, Recreatie en Toerisme. Izak Koedoot trekt het project 'Waterrandontwikkelingen'.

Izak Koedoot is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Woudrichem.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Izak Koedoot (ChristenUnie) 778 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Izak Koedoot, Raadslid, Christenunie, gemeente Woudrichem

Dhr. Arie Noordergraaf

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: SGPIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Waarnemend Arie Noordergraaf heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid, Burgerzaken en Straatnaamgeving, handhaving (integraal), Dienstverlening en Burgerparticipatie, Bestuurlijke samenwerking, Personeel en Organisatie, Facilitaire zaken en Representatie.

Bestuursperiode 2013-2014
Waarnemend Arie Noordergraaf heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, archeologie en monumenten, jacht en visserij, voorlichting en communicatie, burgerzaken en straatnaamgeving, handhaving, dienstverlening en burgerparticipatie, bestuurlijke samenwerking en persoon & organisatie.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Waarnemend Arie Noordergraaf is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Woudrichem.
Aanverwant:2006 - 2012Dhr. Arie Noordergraaf, Burgemeester, SGP Soest, gemeente Soest1995 - 2006Dhr. Arie Noordergraaf, Burgemeester, SGP Hardinxveld-Giessendam, gemeente Hardinxveld-Giessendam1990 - 1995Dhr. Arie Noordergraaf, Wethouder, SGP Barendrecht, gemeente Barendrecht

Dhr. Alex Bast

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: juni 1999 (19 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurWerkzaamheden bij de Overheid:
Alex Bast is hoofd Buitendienst (teamleider) in de gemeente Woudrichem.

Van 2005 tot 2012 is Alex Bast werkzaam bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Dhr. Martin van Dijk

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Wim Kant

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Altena
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Aanverwant:2014Dhr. Joost Kant, Raadslid, PvdA, gemeente Woudrichem

Dhr. Anne Duizer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft Anne Duizer (ChristenUnie) 147 voorkeurstemmen.

Dhr. René Hoegee

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Gemeentebelangen Woudrichem
Politiek leider Gemeentebelangen Woudrichem
Oppositie, aantal zetels: 3

Werkzaamheden bij de Overheid:

Gemeenteraadslid Rene Hoegee is fractievoorzitter van Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Woudrichem.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft René Hoegee (Gemeentebelangen) 96 voorkeurstemmen.

Dhr. Ad de Graaf

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Woudrichem (vanaf 2016).Aanverwant:2014Dhr. Ad de Graaf, Raadslid, CDA, gemeente Woudrichem