Overheid in Noord-Brabant

Gemeente Zundert (Noord-Brabant)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Guus Broos

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: augustus 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Van augustus 2016 tot juni 2016 is Guus Broos interim-gemeentesecretaris.

Dhr. Johan de Beer

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker Dorpsbelangen (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 16 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, P&O, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Onderwijs, Duurzaamheid, milieu en afval, Economie, Personeel en organisatie, Informatiebeleid en automatisering/archief, Toerisme en recreatie, Onderwijshuisvesting en Bedrijventerreinen.

Johan de Beer is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Huisvesting arbeidsmigranten, Openbare werken, Verkeer en (openbaar) vervoer, Waterwethouder en
Afval.

Johan de Beer is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Zundert.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ordening, bouwzaken, huisvesting, openbare werken en verantwoordelijk voor het verkeer & vervoer in de gemeente Zundert.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Johan de Beer (Dorpsbelangen) 495 voorkeurstemmen. Johan de Beer heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 184 voorkeurstemmen.

Vanaf 2006 is Johan de Beer lid van de gemeenteraad (lid van de commissie grondgebied).

Dhr. Patrick Kok

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Patrick Kok heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen en volkshuisvesting, Mobiliteit, Openbare werken, Vrijkomende agrarische bebouwing en Zuidelijke verkeersontsluiting.

Patrick Kok is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Leny Poppe-de Looff

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: maart 2007 (12 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Burgemeester Poppe- de Looff (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Coördinatie bestuur en beleid en veerkrachtig bestuur, Integrale handhaving, Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg, Intergemeentelijke en internationale samenwerking & jumelage, Communicatie en voorlichting, Coördinatie wijk- en buurtgericht werken (burgerparticipatie), Burgerzaken en dienstverlening & Straatnamen.

Coalitieperiode 2014-2018
Poppe- de Looff (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Coördinatie bestuur en beleid, Integrale handhaving, Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg, Intergemeentelijke en internationale samenwerking & jumelage, Regionaal Archief West-Brabant, Communicatie en voorlichting, Informatiebeleid en automatisering, Coördinatie wijk- en buurtgericht werken (burgerparticipatie), Burgerzaken en Straatnamen.

Coalitieperiode 2010-2014
Poppe- de Looff heeft in haar portefeuille: openbare orde en veiligheid, handhaving, kwaliteitszorg, samenwerking, communicatie en verantwoordelijk voor de voorlichting vanuit de gemeente Zundert.

Burgemeester Leny Poppe - de Looff is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Zundert.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2018 geeft Leny Poppe - de Looff aan ze in maart 2019 als burgemeester stopt. Vanaf maart 2019 is Leny Poppe-de Looff waarnemend burgemeester.

Dhr. Twan Zopfi

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Zopfi heeft in zijn portefeuille: Zorg en welzijn, Werk en inkomen, Jeugd- en jongerenbeleid, Sport en cultuur, Wmo/leerplicht en sport.

Twan Zopfi is de 1e locoburgemeester.