Gemeente Cranendonck (Noord-Brabant)

Contact gemeente Cranendonck

Capucijnerplein 1, 6021 CA, Budel

Tel: 0495- 431222
Email: info@cranendonck.nl
Website: https://www.tipcranendonck.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Cranendonck, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Cranendonck. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Cranendonck die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Cranendonck).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Cranendonck? Neem dan een kijkje op TipCranendonck.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Cranendonck. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Cranendonck

Oppervlakte: 7.805 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 20.886
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 20.866
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 20.881
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 20.669
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 21.001
Aantal burgers gemeente aug 2020: 20.941
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 20.436
Bewonersaantal mei 2018: 20.320
Aantal inwoners januari 2017: 20.676
Aantal inwoners maart 2016: 20.814
Aantal inwoners december 2015: 20.662
Aantal inwoners maart 2015: 20.491
Aantal inwoners mei 2014: 20.405
januari 2014: 20.388
november 2013: 20.411
augustus 2013: 20.394
mei 2013: 20.383
2012: 20.429
Aantal inwoners jan 2010: 20.343
Aantal inwoners jan 2009: 20.272
Bevolking jan 2008: 20.263
Inwonersaantal 2007: 20.281
Inwonersaantal 2006: 20.133
Inwonersaantal 2005: 20.039
Inwonersaantal 2004: 20.149
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Cranendonck? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland