Gemeente Deurne (Noord-Brabant)

Contact gemeente Deurne

Markt 1, 5751 BE, Deurne

Tel: 0493- 387711
Email: info@deurne.nl
Website: https://www.tipdeurne.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Deurne, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Deurne. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Deurne die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Deurne).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Deurne? Neem dan een kijkje op TipDeurne.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Deurne. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Deurne

Oppervlakte: 11.836 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 33.183
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 33.183
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 32.982
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 32.606
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 32.437
Aantal burgers gemeente aug 2020: 32.466
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 32.354
Bewonersaantal mei 2018: 32.177
Aantal inwoners januari 2017: 31.933
Aantal inwoners maart 2016: 31.833
Aantal inwoners december 2015: 31.871
Aantal inwoners maart 2015: 31.769
Aantal inwoners mei 2014: 31.711
januari 2014: 31.669
november 2013: 31.670
augustus 2013: 31.596
mei 2013: 31.631
2012: 31.743
Aantal inwoners jan 2010: 31.526
Aantal inwoners jan 2009: 31.466
Bevolking jan 2008: 31.643
Inwonersaantal 2007: 31.841
Inwonersaantal 2006: 31.853
Inwonersaantal 2005: 32.003
Inwonersaantal 2004: 32.083
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Deurne? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland