Gemeente Geertruidenberg (Noord-Brabant)

Contact gemeente Geertruidenberg

Vrijheidstraat 2, 4941 DX, Raamsdonkveer

Tel: 140162
Email: info@geertruidenberg.nl
Website: https://www.tipgeertruidenberg.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Geertruidenberg, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Geertruidenberg. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Geertruidenberg die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Geertruidenberg).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Geertruidenberg? Neem dan een kijkje op TipGeertruidenberg.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Geertruidenberg. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Geertruidenberg

Oppervlakte: 2.964 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 22.099
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 22.099
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 21.944
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 21.770
Aantal burgers gemeente aug 2020: 21.670
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 21.515
Bewonersaantal mei 2018: 21.504
Aantal inwoners januari 2017: 21.504
Aantal inwoners maart 2016: 21.566
Aantal inwoners december 2015: 21.628
Aantal inwoners maart 2015: 21.609
Aantal inwoners mei 2014: 21.596
januari 2014: 21.597
november 2013: 21.582
augustus 2013: 21.554
mei 2013: 21.522
2012: 21.359
Aantal inwoners jan 2010: 21.087
Aantal inwoners jan 2009: 20.794
Bevolking jan 2008: 20.742
Inwonersaantal 2007: 20.724
Inwonersaantal 2006: 20.855
Inwonersaantal 2005: 20.856
Inwonersaantal 2004: 20.940
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Geertruidenberg? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland