Gemeente Goirle (Noord-Brabant)

Contact gemeente Goirle

Oranjeplein 1, 5051 LT, Goirle

Tel: 013- 5310610
Email: info@goirle.nl
Website: https://www.tipgoirle.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Goirle, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Goirle. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Goirle die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Goirle).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Goirle? Neem dan een kijkje op TipGoirle.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Goirle. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Goirle

Oppervlakte: 4.338 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 24.328
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 24.328
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 24.175
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 23.979
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 23.952
Aantal burgers gemeente aug 2020: 23.823
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 23.780
Bewonersaantal mei 2018: 23.562
Aantal inwoners januari 2017: 23.317
Aantal inwoners maart 2016: 23.143
Aantal inwoners december 2015: 23.114
Aantal inwoners maart 2015: 22.988
Aantal inwoners mei 2014: 23.050
januari 2014: 23.060
november 2013: 23.089
augustus 2013: 23.062
mei 2013: 23.000
2012: 22.809
Aantal inwoners jan 2010: 22.761
Aantal inwoners jan 2009: 22.466
Bevolking jan 2008: 22.319
Inwonersaantal 2007: 22.084
Inwonersaantal 2006: 22.146
Inwonersaantal 2005: 22.392
Inwonersaantal 2004: 22.578
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Goirle? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland