Gemeente Heeze-Leende (Noord-Brabant)

Contact gemeente Heeze-Leende

Jan Deckersstraat 2, 5591 HS, Heeze

Tel: 040-2241400
Email: postbus@heeze-leende.nl
Website: https://www.tipheezeleende.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Heeze-Leende, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Heeze-Leende. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Heeze-Leende die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Heeze-Leende).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Heeze-Leende? Neem dan een kijkje op TipHeezeLeende.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Heeze-Leende. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Heeze-Leende

Oppervlakte: 10.504 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 16.635
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 16.635
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 16.470
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 16.243
Aantal burgers gemeente aug 2020: 16.217
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 15.965
Bewonersaantal mei 2018: 15.911
Aantal inwoners januari 2017: 15.714
Aantal inwoners maart 2016: 15.644
Aantal inwoners december 2015: 15.653
Aantal inwoners maart 2015: 15.540
Aantal inwoners mei 2014: 15.466
januari 2014: 15.376
november 2013: 15.356
augustus 2013: 15.369
mei 2013: 15.349
2012: 15.285
Aantal inwoners jan 2010: 15.260
Aantal inwoners jan 2009: 15.194
Bevolking jan 2008: 15.133
Inwonersaantal 2007: 15.153
Inwonersaantal 2006: 15.150
Inwonersaantal 2005: 15.207
Inwonersaantal 2004: 15.258
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Heeze-Leende? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland