Gemeente Laarbeek (Noord-Brabant)

Contact gemeente Laarbeek

Koppelstraat 37, 5741 GA, Beek en Donk

Tel: 0492-469700
Email: gemeente@laarbeek.nl
Website: https://www.tip-laarbeek.nl/

Zetelverdeling


Participatie

Gemeente Laarbeek, een gemeente die nooit stil staat.


Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Laarbeek. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.


Participatiebeleid


Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.


In het participatiebeleid staat minimaal:


  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:


  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Laarbeek die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Laarbeek).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Laarbeek? Neem dan een kijkje op Tip-Laarbeek.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Laarbeek. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.


Statistieken Laarbeek

Oppervlakte: 5.617 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.233
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 23.233
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 23.250
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 22.943
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 22.805
Aantal burgers gemeente aug 2020: 22.665
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 22.334
Bewonersaantal mei 2018: 22.206
Aantal inwoners januari 2017: 21.942
Aantal inwoners maart 2016: 21.929
Aantal inwoners december 2015: 21.961
Aantal inwoners maart 2015: 21.904
Aantal inwoners mei 2014: 21.890
januari 2014: 21.815
november 2013: 21.815
augustus 2013: 21.787
mei 2013: 21.721
2012: 21.540
Aantal inwoners jan 2010: 21.581
Aantal inwoners jan 2009: 21.717
Bevolking jan 2008: 21.783
Inwonersaantal 2007: 21.748
Inwonersaantal 2006: 21.771
Inwonersaantal 2005: 21.642
Inwonersaantal 2004: 21.583
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Laarbeek? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland