Gemeente Loon op Zand (Noord-Brabant)

Contact gemeente Loon op Zand

Anton Pieckplein 1, 5171 CV , Kaatsheuvel

Tel: 0416- 289111
Email: info@loonopzand.nl
Website: https://www.tiploonopzand.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Loon op Zand, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Loon op Zand. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Loon op Zand die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Loon op Zand).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Loon op Zand? Neem dan een kijkje op TipLoonopZand.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Loon op Zand. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Loon op Zand

Oppervlakte: 5.071 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 23.854
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 23.854
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 23.795
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 23.768
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 23.504
Aantal burgers gemeente aug 2020: 23.466
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 23.333
Bewonersaantal mei 2018: 23.191
Aantal inwoners januari 2017: 23.093
Aantal inwoners maart 2016: 22.960
Aantal inwoners december 2015: 22.928
Aantal inwoners maart 2015: 22.949
Aantal inwoners mei 2014: 23.126
januari 2014: 23.104
november 2013: 23.073
augustus 2013: 23.081
mei 2013: 23.089
2012: 22.999
Aantal inwoners jan 2010: 23.016
Aantal inwoners jan 2009: 22.934
Bevolking jan 2008: 22.885
Inwonersaantal 2007: 22.870
Inwonersaantal 2006: 22.807
Inwonersaantal 2005: 22.918
Inwonersaantal 2004: 22.976
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Loon op Zand? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland