Gemeente Oss (Noord-Brabant)

Contact gemeente Oss

Raadhuisplein 2, 5341 GM, Oss

Tel: 0412-629911
Email: Gemeente@oss.nl
Website: https://www.tiposs.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Oss, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Oss. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Oss die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Oss).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Oss? Neem dan een kijkje op TipOss.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Oss. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Oss

Oppervlakte: 17.093 ha.
Aantal zetels: 37
Aantal inwoners (actueel): 94.643
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 94.643
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 94.457
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 93.307
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 92.526
Aantal burgers gemeente aug 2020: 92.229
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 91.437
Bewonersaantal mei 2018: 91.057
Aantal inwoners januari 2017: 90.376
Aantal inwoners maart 2016: 90.168
Aantal inwoners december 2015: 90.019
Aantal inwoners maart 2015: 89.903
Aantal inwoners mei 2014: 85.085
januari 2014: 85.039
november 2013: 84.959
augustus 2013: 84.944
mei 2013: 84.867
2012: 84.343
Aantal inwoners jan 2010: 77.392
Aantal inwoners jan 2009: 77.097
Bevolking jan 2008: 76.732
Inwonersaantal 2007: 76.652
Inwonersaantal 2006: 76.416
Inwonersaantal 2005: 76.300
Inwonersaantal 2004: 76.307
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Oss? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland