Gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch) (Noord-Brabant)

Contact gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Wolvenhoek 1, 5211 HH, 's Hertogenbosch

Tel: 073-6155155
Email: gemeente@s-hertogenbosch.nl
Website: https://www.tipdenbosch.nl/

Zetelverdeling


Participatie

Gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch), een gemeente die nooit stil staat.


Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch). En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.


Participatiebeleid


Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.


In het participatiebeleid staat minimaal:


  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:


  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in 's Hertogenbosch (Den Bosch) die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van 's Hertogenbosch (Den Bosch)).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente 's Hertogenbosch (Den Bosch)? Neem dan een kijkje op TipDenBosch.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in 's Hertogenbosch (Den Bosch). Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken 's Hertogenbosch (Den Bosch)

Oppervlakte: 11.781 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 158.796
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 158.796
Bevolkingsaantal CBS januari 2022: 155.490
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 155.490
Aantal burgers gemeente aug 2020: 155.409
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 154.231
Bewonersaantal mei 2018: 153.434
Aantal inwoners januari 2017: 152.411
Aantal inwoners maart 2016: 151.752
Aantal inwoners december 2015: 151.488
Aantal inwoners maart 2015: 150.954
Aantal inwoners mei 2014: 143.945
januari 2014: 143.745
november 2013: 143.569
mei 2013: 143.203
jan 2012: 141.906
Aantal inwoners jan 2010: 139.607
Aantal inwoners jan 2009: 137.775
Bevolking jan 2008: 136.481
Inwonersaantal 2007: 135.648
Inwonersaantal 2006: 134.717
Inwonersaantal 2005: 133.978
Inwonersaantal 2004: 133.511
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Noord-Brabant

Statistieken Noord-Brabant

Aantal inwoners: 2470184
Oppervlakte: 508200 ha.
E-mail: info@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor 's Hertogenbosch (Den Bosch)? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland